0,00

Beställnings- och leveransvillkor

Beställnings- och leveransvillkor

Från Åbo Akademis (FO-nummer 0246312-1) nätbutik (hädanefter nätbutiken) kan såväl registrerade som oregistrerade kunder beställa produkter och tjänster. Åbo Akademi tillämpar allmänna leverans- och betalningsvillkor (JYSE 2009 VAROR) i all handel mellan Åbo Akademis nätbutik och dess kunder. Genom att skicka in beställningsblanketten godkänner kunden leverans- och betalningsvillkoren och förbinder sig därmed att följa dem.

Kundinformation och registrering

En kostnadsfri registrering i Åbo Akademis nätbutik är möjlig men inte nödvändig för att beställa nätbutikens produkter.

(Det är gratis och frivilligt att registrera sig i Åbo Akademis nätbutik, även oregistrerade kunder kan beställa produkter.) Vid registreringen uppger kunden sina kontaktuppgifter och väljer ett personligt lösenord till sitt användarnamn. Som användarnamn fungerar kundens e-postadress. Personer med ÅA-användarnamn och ‑lösenord kan logga in med sitt ÅA-användarnamn och ‑lösenord. Beställningsproceduren är enklare för registrerade kunder och en registrerad kund har dessutom tillgång till sin beställningshistorik.

Kundens uppgifter överlåts inte till utomstående parter annat än inom lagens ramar. Läs mera om registrering och förvaring av uppgifter under punkten Registerbeskrivning.

Beställning

Privatpersoner

Beställaren måste vara minst 18 år gammal och myndig. Vid beställning bör kunden uppge namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Företag

Vid beställning måste företagskunder uppge företagets namn, kontaktperson, leveransadress, FO-nummer eller VAT-nummer, telefonnummer och e-postadress.

Priser

Produkternas priser visas i samband med produktpresentationerna.

Produktpriserna är inklusive den vid köptillfället ikraftvarande mervärdesskattesatsen för de produkters del som omfattas av mervärdesskattelagen. Momsens andel uppges i samband med produktpresentationerna.

Åbo Akademi förbehåller sig rätten till prisförändringar.

Leveranssätt och tid

Kunden kan avhämta de beställda produkterna från nätbutikens avhämtningsställe eller få varorna levererade hem per post (Itella).

De kunder som väljer att avhämta sina produkter får ett e-postmeddelande när produkterna är klara för avhämtning.

Ifall produkterna finns i lager är den uppskattade leveranstiden mellan 3 och 7 arbetsdagar, för vissa produkters del kan leveranstiden dock uppgå till mellan 7 och 14 arbetsdagar. De ovan nämnda leveranstiderna gäller produktleveranser i Finland.

Ifall en kund beställer produkter med olika leveranstider levereras produkterna enligt den längsta uppgivna leveranstiden. Observera att leveranstiderna är uppskattningar och att de inte förbinder avsändaren.

Leveransavgifter

Leveransavgiften innefattar postnings- och förpackningsavgifterna.

För produkter som hämtas från avhämtningsstället uppbärs ingen leveransavgift.

Vid leveranser som sköts av Itella uppbärs en leveransavgift som räknas ut på basis av försändelsens storlek, vikt och det land dit försändelsen skickas. Leveransavgiften visas i samband med beställningen, före beställningen bekräftas.

Betalningssätt

Produkterna och leveransavgifterna betalas primärt i samband med beställningen. I Åbo Akademis nätbutik kan kunden betala via nätbank, med kreditkort eller per faktura. En del av produkterna måste godkännas av Åbo Akademi innan kunden kan betala för beställningen. Då Åbo Akademi godkänt beställningen skickas en betalningslänk till kundens e-postadress.

Nätbanker

Åbo Akademis nätbutik tar emot betalningar via följande nätbanker: Aktia, Andelsbanken, Danske Bank, Handelsbanken, Noa bank, Nordea, POP-banken, S-banken, Sparbankerna, Tapiola och Ålandsbanken. Betalningen i Åbo Akademis nätbutik sköts via Paytrails nätsidor.

Vid betalningar via nätbanker genomför Paytrail Oyj (2122839-7) betalningsförmedlingstjänsten i samarbete med banker och kreditinstitut i Finland. För konsumenten fungerar tjänsten exakt på samma sätt som vid traditionell e- betalning.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830

Kortbetalning

Åbo Akademis nätbutik tar emot betalningar med följande kortslag: MasterCard, Debit MasterCard, Eurocard, Visa Debit, Visa Credit och Visa Electron.

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen.

Faktura

Nätbutikens fakturering sköts av Joustoraha. Joustoraha köper betalningen av Åbo Akademi och krediterar köpesumman till Åbo Akademi. Joustoraha skickar sedan en faktura till kunden och sköter vid behov också om indrivningen. Fakturans betaltid är 14 dagar och till fakturan tillkommer en faktureringsavgift som uppbärs av Joustoraha.

Bytes- och returrätt

Produkterna i Åbo Akademis nätbutik har en 14 dagars returrätt från och med tidpunkten för avhämtning eller från och med leveransens framkomst (i dessa 14 dagar inkluderas veckoslut och helgdagar). Produkten måste returneras senast den vardag som följer den 14 dagen.

Returrätten gäller endast produkter som är oanvända och i ursprungligt skick. Returneringen är kostnadsfri för kunden om produkten skickas från Finland och returneringen görs med hjälp av Postis Kundreturblankett. Vid användning av andra returneringssätt eller vid returnering från utlandet svarar Åbo Akademi inte för returneringskostnaderna.

Köp- eller avhämtningstidpunkten är den dag då paketet inlöses eller avhämtas från posten eller alternativt kvittots datum. Det är kundens skyldighet att verifiera datumet för avhämtning från posten, till exempel med hjälp av postens kvitto.

Produktreturneringar bör alltid skickas välpaketerade i ursprungsförpackningen. Till paketet bör bifogas en kopia på kvittot/följesedeln samt namn- och kontaktuppgifter till den person som returnerar varan, produkten och möjliga återbetalningsuppgifter.

För obefogade returneringar eller returneringar där produkten returneras använd debiterar vi kunden såväl för produkten som för returneringskostnaderna i enlighet med den ikraftvarande prislistan.

Produktfel

Kunden måste meddela Åbo Akademi om produktfel inom en rimlig tid efter att kunden blivit eller borde ha blivit varse om felet. Ifall kunden är osäker bör denna kontakta nätbutikens kundtjänst innan varan returneras. Kontaktuppgifterna finns under fliken Kontaktuppgifter i nätbutiken. I huvudsak ersätter Åbo Akademi den felaktiga produkten genom att kostnadsfritt leverera en felfri produkt i den felaktigas ställe. I de fall det inte är möjligt återbetalar Åbo Akademi köpesumman till kundens bankkonto efter det att den felaktiga varan returnerats till Åbo Akademi.

Force majeure

Åbo Akademi svarar inte för förseningar som inträffar på grund av force majeure. Åbo Akademi svarar inte heller för den indirekta skada som uppkommer av försenad leverans eller produktfel.

Kundkommunikation

Åbo Akademis nätbutik skickar kundtjänstmeddelanden per e-post. Kundtjänstmeddelandena gäller kundens beställningar och leveranser från Åbo Akademis nätbutik. Genom att godkänna Åbo Akademis nätbutiks beställnings- och leveransvillkor godkänner kunden kundtjänstmeddelandena. Detaljerad information om behandlingen av kunduppgifter hittas i nätbutikens registerbeskrivning.

Vid konfliktsituationer

Vid konfliktsituationer mellan Åbo Akademi och nätbutikens kunder tillämpas Finlands lag. Kunden har rätt att föra konflikten till behandling hos konsumentombudsverket.

Förändringar i avtalet

Åbo Akademi har rätt att när som helst göra ändringar i Åbo Akademis nätbutik, dess innehåll, dess tillgänglighet samt detta avtals villkor genom att informera om det i nätbutiken. Förändringarna träder ikraft omedelbart men för beställningars del gäller alltid de villkor som är ikraft vid beställningstidpunkten.

Avtalsvillkorens giltighetstid

Dessa avtalsvillkor är ikraft från och med den första mars 2014 (1.3.2014).