0,00

Tidskriften Skärgård
Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård – tidskriften som dokumenterar ett världsarv


Tidskriften Skärgård som ges ut av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi utkommer med fyra faktaspäckade och läsvärda temanummer per år.

Innehållet är fokuserat på kust- och skärgårdsrelaterat material som berör natur, kultur, arkeologi, historia, samhälle, forskning m.m. Tidskriften dokumenterar det mest unika område vi har i Finland; både i ett nationellt och internationellt perspektiv är våra skärgårdsområden ett världsarv av rang.

Tidskriften Skärgård utkommer sedan många år tillbaka med temanummer, och äldre lösnummer finns ännu att köpa i begränsad omfattning. Vid beställning av äldre lösnummer vänligen kontakta Anita Julin, anita.julin@abo.fi