0,00

Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård dokumenterar ett världs- och kulturarv

Tidskriften Skärgård utges av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och utkommer med fyra faktaspäckade temanummer per år. Innehållet fokuserar på kust- och skärgårdsrelaterat material som berör natur, kultur, arkeologi, historia, samhälle, forskning etc.

Tidskriften dokumenterar det mest unika område vi har i Finland; både i ett nationellt och internationellt perspektiv är våra skärgårdsområden ett världsarv och vår kustsvenska kultur i kust- och skärgårdsområdena ett kulturarv. Tidskriften Skärgård är en identitetsbärande tidskrift för alla med intresse för kustland och skärgård.

Tidskriften Skärgård utkommer sedan många år tillbaka med temanummer och äldre lösnummer finns ännu att köpa i begränsad omfattning. Vid beställning av äldre lösnummer vänligen kontakta per e-post: skargard@abo.fi. Tidskriftens webbplats: www.skargard.fi