0,00

Böcker och andra publikationer

Framåt med stöd av det förflutna

Religiöst historiebruk hos Anders Svedberg

Jakob Dahlbacka

Studies on Religion and Memory 1, Åbo 2015

ISBN: 978-952-12-3257-2
ISSN: 2342-7159

Häftad, 238 sidor

 

Med utgångspunkt i den österbottniske mångsysslaren Anders Svedberg (1832–1889) – samt med hjälp av ett historieb­ruks- och minnesperspektiv – undersöker Framåt med stöd av det förflutna begreppet “religiöst historiebruk”.

Anders Svedberg växte upp, levde och verkade i det av den kristna väckelsetraditionen starkt präglade Munsala i svenska Österbot­ten. Han var en man av folket som kände till dess seder, bruk och historia. Därför kunde han ösa av dess lager, något han också gjorde när han i tidningar och i lantdagen argumenterade för allmogens demokratisering. Genom anspelningar och hänvisningar till det förflutna brukade han den kristna kyrkans historia.

Men vilka historiska händelser hänvisade han till? Varför hänvisade han till just de händelserna? Hur gjorde han det, och i vilket syfte? Utifrån dessa konkreta frågor ger undersökningen förslag på vad som allmänt kan tänkas karakterisera ett religiöst historiebruk. Den utgör därmed ett bidrag till det aktuella och framväxande forsk­ningsfältet kring historiebruk och kulturellt minne.

Jakob Dahlbacka är kyrkohistoriker. Framåt med stöd av det förflut­na är hans doktorsavhandling.

Produktnummer:TEOL-2
Bredd:150 mm
Höjd:210 mm
Djup:15 mm
Vikt:387 g
Framåt med stöd av det förflutna
25,00 €
(Inkl. moms 10%)
Antal: st