0,00

Böcker och andra publikationer

Jubileumshistorik: Åbo Akademi och samhället

Jubileumshistoriken omfattar tre volymer om ett sekel av forskning, undervisning och vardagsliv vid akademin.

Åbo Akademi och samhället
Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet 1918–2018

Red.: Docent Henry Nygård och FD Anders Ahlbäck

Bildred.: Annette Landen

I antologin beskrivs Åbo Akademi både som en aktör i samhället och som en institution vars struktur och verksamhet formats av det omgivande samhället. Artiklarna i volymen frågar vad samhällsförändringarna inneburit för akademin och hur akademin påverkat den regionala samhällsutvecklingen i det svenskspråkiga Finland. Artiklarna behandlar bl.a. språkets och platsernas betydelse, finansiering och maktstrukturer, vardagsliv, rekrytering av studenter och lärare, samverkan med näringslivet och expertkunskapens olika roller i samhället.

Pris:
20 euro / volym för ÅA-personal och -studerande
(OBS! ÅA-personal och -studerande kan köpa endast en uppsättning av historiken till det reducerade priset, dvs. en (1) bok av respektive volym.)

40 euro / volym för övriga

Om du väljer "Hämta"-alternativet kan boken avhämtas från
Fastighetsservice i Gripens 1. våning i Åbo
Fastighetsservice i Academill 1. våning i Vasa

Produktnummer:HISTORIK-1
Bredd:180 mm
Höjd:247 mm
Djup:40 mm
Vikt:1,10 kg
Jubileumshistorik: Åbo Akademi och samhället

Från
20,00 €
(Inkl. moms 10%)

Antal: st