0,00

Böcker och andra publikationer

Sjöfarten i krig

Nils Erik Villstrand & Kasper Westerlund (red.)

Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 35, Åbo 2018

Inbunden, rikt illustrerad, 216 sidor.

ISBN 978-952-12-3527-6

I år har det gått hundra år sedan första världskriget slutade, Tyskland kapitulerade och maktförhållandena i Östersjön radikalt förändrades.Ett i många avseenden nytt Europa med bl.a. fem nya självständiga stater kring Östersjön hade uppstått. Segrarmakterna dikterade fredsvillkor som kom att kasta långa skuggor in i framtiden.

Andra världskriget uppfattas numera med stort berättigande som en fortsättning på det första och tiden från 1914 till 1945 som en sammanhållen period. Avsikten med boken Sjöfarten i krig har varit att anlägga maritima och som en logisk följd även marina perspektiv på denna för sjöfarten intressanta och i många avseenden omvälvande tidsperiod. Fokus ligger på den civila sjöfarten. Rumsligt rör sig författarna huvudsakligen på Östersjön och i de danska sunden.

I boken medverkar Lars Ericson Wolke, Annette Forsén, Kenneth Gustavsson, Robert Louhimies, Mikko Meronen, Gunnar Möller, Erik Norberg, Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund och Lars Westerlund.

 

Produktnummer:Sjöfarten i krig
Sjöfarten i krig
35,00 €
(Inkl. moms 10%)
Antal: st