0,00

Intyg

Motsvarighetsintyg över lärarbehörighet i undervisningsämnen

Ett universitet, där det är möjligt att fullgöra en studieprestation som hör till studier inom lärarutbildningen, kan på ansökan ge ett s.k. motsvarighetsintyg över att den sökande har inhämtat kunskaper och färdigheter som motsvarar studieprestationen (Statsrådets förordning om universitetsexamina 794/2004). Intyget som utfärdas är ett avgiftsbelagt beslut i enlighet med Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009).

Ett motsvarighetsintyg anger behörighet i undervisningsämnen för ämneslärare i enlighet med Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998 och 865/2005)

OBS! Du bör lämna in en anhållan om motsvarighetsintyg och få bekräftelse på att du ska erlägga avgiften innan du betalar!

Se informationen på https://www.abo.fi/pedagogiska-studier-amneslarare/motsvarighetsintyg-for-lararbehorighet/!

Vänligen fyll i blanketten som följer för att beställa produkten. (Blanketten visas då du lägger produkten i varukorgen)

Produktnummer:MOT
Motsvarighetsintyg över lärarbehörighet i undervisningsämnen
126,00 €
(Inkl. moms 0%)
Antal: st

De som köpt produkten har också köpt