0,00

Intyg

Studieintyg och avskrifter

Åbo Akademi uppbär avgift för viss service till personer som inte för tillfället bedriver studier. Med detta avses personer som inte har gjort terminsanmälan eller personer som saknar studierätt vid akademin (Rektors beslut 8.1.2013).

Till den lägre avgiftsklassen hör bl.a.

  • Studieprestationsutdrag
  • Betygskopia
  • Kopior av äldre studiehandböcker och kursbeskrivningar
  • Verifiering av examina avlagda vid ÅA
  • Andra intyg/utredningar som kräver en mindre arbetsinsats av ÅA

 

Till den högre avgiftsklassen hör bl.a.

  • Rekonstruering och utgivande av betyg som förkommit
  • Intyg och förklaringar över innehåll i tidigare utfärdade betyg
  • Andra intyg/utredningar som kräver en större arbetsinsats av ÅA

 

OBS! Du bör vara i kontakt med det fakultetskansli som ansvarar för intyget innan du betalar! Se kontaktuppgifter: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/planera-studierna/studieradgivning/.

Vänligen fyll i blanketten för att beställa produkten. (Blanketten öppnas då du lägger produkten i varukorgen)

Produktnummer:INTYG - 3
Studieintyg och avskrifter

Från
35,00 €
(Inkl. moms 0%)

Antal: st